Blog Image

Gene fornby Blogg

Minnen från Gene fornby

Vi Agne & Maria, AGMA Forntid & Äventyr AB har nu lämnat Gene fornby och går nu vidare mot nya mål!

Lappudden i Nordingrå är vårt nya projekt www.lappudden.se, en mycket spännande och annorlunda anläggning med sin historiska bakgrund som samisk boplats och jordbruk.
Anläggningen ligger i ett naturskönt område på en vacker udde vid Vågsfjärdens strand omgiven av vatten, skogklädda öar, höga berg och djupa dalar.
Vi vill nu att alla som har minnen från gene fornby, både ni som varit besökare och ni som arbetat där under årens lopp, skriver in dom i bloggen. Vi kommer även att skriva in våra erfarenheter på
www.genefornby.se

www.destinationhogakusten.com


Agne & Maria

Bättre sent än aldrig, eller?

Minnen från Gene fornby Posted on Wed, May 16, 2012 18:16:15

Information från kommunstyrelsen 8 maj 2012

Tar över Gene fornby

Kommunstyrelsen föreslår att kommunen tar över byggnaderna inom området för Gene fornby från stiftelsen Gene fornby för den symboliska summan 100 kronor. Avsikten är att kommunen ska träffa ett drift- och skötselavtal för området och byggnaderna med förslagsvis föreningslivet, socialt företag eller någon annan aktör som kan bidra till områdets utveckling. Kommunstyrelsen anser också att motionerna från Carl Thunberg (MP) och Jarl Strömbäck (SPI), som båda rör fornbyns framtid, som besvarade i och med beslutet om övertagande.Gene fornby- Offer för likgiltighet och ovilja

Minnen från Gene fornby Posted on Tue, March 08, 2011 12:03:19

Året var 2004. Vi hade lämnat Gene fornby för att resa till Grönland och träffa våra kollegor i EU- projektet ”Destination Viking Sagalands” och landade i den lilla byn Narsarsuaq på Grönlands sydspets. Till vår stora förvåning fanns förutom landningsbanan bara en turistbyrå, ett café, ett litet museum om Grönlands historia, ett vandrarhem, ett flott hotell samt en liten hamn. Blomsterprakten på de gröna bergen runtomkring var hänförande, och på andra sidan den grönglittrande fjorden låg ett av Grönlands mest kända men helt oansenliga turistmål – den rekonstruerade vikingabosättningen ”Brattalid” där Erik den Röde slog sig ner med sin familj omkring år 980. Vi styrde kosan ner till bryggan för att ta fiskebåten över till andra sidan men blev överraskade av en stor grupp japaner som snabbt intog den lilla båten före oss. Vi fick vänta eftersom den förbeställda gruppen var viktigare. Besvikna blev vi kvar på bryggan medan fiskebåten tuffade iväg. Eu-projektet publicerade sedan en bok om vårt gemensamma, förhistoriska kulturarv som såldes i projektets länder. På Gene fornby blev exemplaren istället liggandes i en fuktig källare. Varför?

Gene fornby har under årens lopp förfallit trots att gårdsfolket påtalat behovet av underhåll, och det var få gånger stiftelsens styrelsemedlemmar ens satte sin fot i Gene fornby . Intresset för aktiviteterna i byn var närmast obefintligt med några få undantag, bl.a. då Järnkrogen byggdes . Verksamheten bars upp av eldsjälar som var ansiktet utåt mot besökarna och ibland arbetade dygnet runt utan att ens få ett tack. En i raden av ordföranden kallade Gene fornby för en” guldgruva”. Om han någonsin satte sin fot på Gene fornby gav guldruschen ingen utdelning- han lämnade inte ens en spade efter sig. Kanske skrämdes han iväg av en elak vittra förklädd till guldgubbe? När Örnsköldsviks museum tog över verksamheten efter hövdingafamiljen för ett par år sedan var guldåldern för fornbyn definitivt borta- antingen var skattkistan en myt eller så rövades den till museet. Verksamheten tynade i alla fall bort och hussvampen stortrivdes i guldets ställe.

I artikeln den 26 januari 2011 nämner turistchefen ”ekonomisk lönsamhet”. Ska vårt kulturarv förvandlas till ett vinstdrivande företag? Det kan fungera på platser som har en lång och diger erfarenhet av besöksnäring, men tyvärr inte här. Turistchefen bör nog börja med att se över basutbudet inom besöksnäringen i kommunen och ge det lilla men unika vi har en chans, med hjälp av kommunala bidrag. Alla gillar ju faktiskt inte hockey eller har råd med en dyr segelbåt . Det är kommunalt selektivt tänkande. Var ska våra tusentals skolbarn i länet, som genom åren kommit på skolprogram till Gene fornby, få sin praktiska historielektion om fornbyn plöjs ner? Och var ska våra storföretag som Sekab, där kommunen lätthändigt skyfflar in miljoner, visa upp för sina utländska gäster? Åtskilliga representationsmiddagar i form av forntida gästabud har gett fantastisk PR för Örnsköldsvik- men det är kanske ingenting värt för kommunen? Vi har ju Foppa, Modo och en underbar skärgård, vad mer behövs? Hundratals miljoner skattekronor har plöjts ner i Gene fornby under åren, men det är visst glömt. Är det detta som kallas hållbar, långsiktig besöksnäring?

Nästan sju år senare är jag faktiskt glad över att vi blev akterseglade på väg till vikingen Erik den Rödes Brattalid, den första skandinaviska bosättningen på Grönland. Det visar nämligen på en unik egenskap hos ”Destination South Greenland”- nämligen kunskapen att locka stora utländska grupper av turister till små, avlägsna turistmål. Hur är det möjligt i väglöst land på Grönland men inte hos oss? För att Grönland har en VILJA att lyfta fram och turistifiera ett stycke unikt kulturarv och att de är stolta och medvetna över det. De har förstått konsten att ta tillvara och marknadsföra det arv som slumpmässigt tilldelats dem av historien. Denna egenskap saknar Örnsköldsvik. Om stiftelsen under årens lopp hade haft viljan att ta tillvara på idéer och eldsjälar på Gene fornby, vår kommuns första bofasta bosättning, och om kommunen nu varit stolt över sitt unika kulturarv, då hade kanske Gene fornby fått leva vidare och utvecklats till ett historiskt unikt besöksmål i norra Sverige. Förutom vett och sans krävs för detta dock en vilja att bevara den egna, unika historien.

HusfrunTillbaka på ruta 1?

Minnen från Gene fornby Posted on Tue, November 24, 2009 23:38:55

Efter det att utredningen om Gene fornby utropats som klar blev det plötsligt väldigt tyst igen kring Gene. Var tog engagemanget vägen från alla utredare, alla förstå-sig-påare och yrvakna, nyvakna medlemmar i styrelsen? Ja tyvärr kan man inte kalla det för annat. Minnet av Gene fornby är för mig å ena sidan minnet av en fantastisk plats med oförglömliga minnen av möten i pedagogikens och arkeologins tecken, hejdundrande gästabud där jag och Agne i princip gått upp i våra roller och fullständigt levt oss in i järnåldern till gästernas fulla förtjusning, stunder av skratt och skapande i alla de bygdespel och rollspel vi tillsammans satt upp under årens lopp, men också lugna, magiska stunder vid elden medan man skådat de små Ratatoskerna som sprungit upp och ner för Genes vackra tallar. Å andra sidan är Gene för mig minnet av en arbetsplats i skräckens tecken, en plats där man arbetar till man nästan faller ihop av trötthet, händer, fötter och rygg värker av endera ett 17-timmarspass med en grupp, sträng kyla mitt i vintern när man måste springa med mat mellan Järnkrogen och långhuset eller bara helt sönderslitna näbbkängor.

Med detta vill jag säga att det är patetiskt, komiskt, tragiskt, löjeväckande, you name it, att det nu har gjorts en utredning som egentligen inte kan betyda någonting eftersom man åter står på ruta 1 igen efter alla de 20 år som Gene fornby existerat. Inget är nytt under solen. Svaret på många av de frågeställnignar som framkommit om Genes framtid har antingen aldrig funnits eller funnits i många år, åtminstone sedan 2002 då planer för ny entré vid Järnkrogen, ny parkering, väg till Nyänget mm arbetades fram. På den tiden var vi i personalen delaktiga och vi uppskattades för det arbete vi gjorde. Den tiden blev emellertid kort. Jag kan inte minnas och vågar påstå att inte en enda styrelsemedlem besökt Gene fornby en enda gång de senaste 5 åren. Men nu, när Agne och jag hållit fornbyn levande ett tag åt styrelsen och nu är borta från Gene och det luktar utredningar och med det prestige, vågar en del gamla styrelsemedlemmar sig fram ur sina gryt och letar rätt på det de trodde var ett gott byte. Tyvärr tycks det gamla bytet ha surnat något, det smakade inte så gott som man hoppats på. Eller?

Kärnan i det hela är att 1: styrelsen eller någon annan instans aldrig fattat vad en eldsjäl är, betald eller obetald. Jag tror Gene skulle se helt annorlunda ut om man nån gång tagit tillvara dem som vill(e) något med Gene, intresserat sig kontinuerligt för Gene och fört en kontinuerlig dialog. Det kanske går att jämföra med folk som missar sina barns uppväxt för att de är missbrukare eller ställer sig själva i första rummet. Fel nr 2 är att styrelsen fullständigt och på ett klantigt sätt, avsiktligt eller oavsiktligt, missat Gene och både dess utveckling och nedgång (underhållet) åtminstone på det här sidan årtusendet. Men det är inte för sent att bättra sig, och den dagen det verkligen BLIR en ny entré, nytt tak på långhuset mm mm då tänker jag åter slå mig ner vid elden på Genegården- och titta på mina små Ratatosker.Gene fornbys framtid

Minnen från Gene fornby Posted on Tue, July 21, 2009 23:51:27

Nu när vi Agne & Maria lämnat Gene fornby, så kanske kommunen, museet och stiftelsen inser att det krävs folk för att behålla versamheten på Gene fornby. dom är nu tillbaka på ruta ett med en ny utredning med ungefär samma människor.

Vi Agne & Maria drev versamheten i egen regi i 3 år, där vi i princip tog hand om allt på Gene fornby. Det var inga 8 timmars dagar vi gjorde, det var för oss en livsstil som inte många skulle klara av, vi tillbringade nästan all vår tid med att jobba på och med Gene fornby.

Jag Agne Säterberg han med att jobba 15 år på Gene fornby, men det är fortfarande ingen från varken kommunen eller stiftelsen Gene fornby som nämt ordet tack.

Tänk om någon i stiftelsen Gene fornby skulle vara så smart någon gång att ta tillvara dom mäniskor som vill något, eldsjälar som brinner för sitt arbete och ser möjligheterna med Gene fornby i stället för att lyssna på alla dessa experter som tror dom vet. Det kan förklara varför man nu är tillbaka på ruta ett igen med nya utredningar.

Vi Agne & Maria har fortfarande en drivkraft som få människor har, vi lägger nu all den energin på vår egen anläggning Lappudden, där vi fortsätter vårt energiska arbete med att göra andra människor glada och lyckliga.

Vi kommer alltid att bära med oss dom minnen som vi fått på Gene fornby, i våra själar finns fortfarande Harald & Isgerd men i dag i en annan skepnad.Skolresor

Minnen från Gene fornby Posted on Fri, May 29, 2009 23:32:50

Det är klart man saknar alla skolbarn som vi tagit emot på Gene fornby, men efter att få prova samma skolprogram på Lappudden så inser man hur bra detta område är. Vi har nu ett fungerande aktivitetsområde där barnen kan smida, tova, baka mm, men där dom även kan prova på att paddla, fiska, basta, bada vildmarksbad mm. Välkommen till Lappudden, framtidens aktivitetsoråde.Skolresor

Minnen från Gene fornby Posted on Sat, May 09, 2009 23:34:04

Skolresesäsongen har nu börjat, vi vill tacka alla skolor som valt att förlägga sina resor till Lappudden där vi nu genomför samma skolprogram som vi gjort på Gene, men vi kan nu erbjuda ett helt annat boende och mer varierande ativiteter.

Välkomna till Världsarvet Höga Kusten!Valborgsfirande

Minnen från Gene fornby Posted on Sat, May 02, 2009 00:14:34

Jag tror det var många som saknade valborgsfirandet på Gene fornby, vi fick nämligen många telefonsamtal innan valborg. Vi gjorde i år ett lyckat Valborgsfirande på vår egna anläggning Lappudden i Nordingrå. Vi hade vädergudarna med oss vilket gjorde alla besökare nöjda, vi själva avslutade kvällen med ett välförtjänt vildmarksbad och bastu.Tankar om sista gången

Minnen från Gene fornby Posted on Wed, April 29, 2009 00:20:41

Nu är sista diskmaskinen i Järnkrogen diskad, elden i långhuset utbrunnen för sista gången, långhusets dörr låst för sista gången, sista eldshowen avverkad, toaletterna och golven städade för sista gången (troligtvis?), sista kaffet uppdrucket, sista turen till grinden för att ta farväl av de sista glada gästerna avverkad, garderoben stängd för sista gången, trätallrikarna staplade i förrådet för sista gången, sista turen ner till stranden för att drömma om sommarens våtäng och smultronen gången, sista blicken mot de halvt rasade gärdesgårdarna kastad (ingen förlust), sista rollspelet spelat (i verklighetens värld, men det finns flera…), sista sången sjungen, sista ölen serverad, sista fälltäcket skakat (kommer jag ej att sakna), sista tråget med mat serverat, sista springturen mellan långhuset och Järnkrogen med mat och kantiner avverkad, sista skottkärreturen körd, sista vedträet lagt på elden, kylen avstängd för sista gången, väskan packad för sista gången, lyset avknäppt för sista gången, vattenkran stängd för sista gången, kissat sista gången, slängt sista sopsäcken (ingen förlust) tagit på sig skorna och stängt dörren för sista gången, gått ner för trappen för sista gången, känns som om man gått hemifrån för sista gången, låst bommen för sista gången, sett traven med obarkade rundstockar som skulle legat på långhusets tak för sista gången, åker iväg med bilen för sista gången. Fy fan för sista gången!Sista Gästabudet på Gene fornby

Minnen från Gene fornby Posted on Sun, April 26, 2009 23:24:55

Nu är det slut, den 21 april genomförde vi det sista gästabudet på Gene fornby, en lyckad kväll som vi avslutade med en eldshow. Om Maria och jag (Agne) slår ihop våra arbetade år på Gene så blir det 25 år. Vad Museet eller stiftelsen Gene fornby än kommer att säga så kommer vi ändå att vara dom enda riktiga eldsjälarna på Gene fornby.

Den person som betytt mest för oss är “Farmor Åsa (Leena), hon är den som nästan alltid ställt upp när vi behövt hjälp, tack Leena!Filminspelning

Minnen från Gene fornby Posted on Wed, April 15, 2009 22:09:27Next »