Skolresesäsongen har nu börjat, vi vill tacka alla skolor som valt att förlägga sina resor till Lappudden där vi nu genomför samma skolprogram som vi gjort på Gene, men vi kan nu erbjuda ett helt annat boende och mer varierande ativiteter.

Välkomna till Världsarvet Höga Kusten!