Det är klart man saknar alla skolbarn som vi tagit emot på Gene fornby, men efter att få prova samma skolprogram på Lappudden så inser man hur bra detta område är. Vi har nu ett fungerande aktivitetsområde där barnen kan smida, tova, baka mm, men där dom även kan prova på att paddla, fiska, basta, bada vildmarksbad mm. Välkommen till Lappudden, framtidens aktivitetsoråde.