Nu när vi Agne & Maria lämnat Gene fornby, så kanske kommunen, museet och stiftelsen inser att det krävs folk för att behålla versamheten på Gene fornby. dom är nu tillbaka på ruta ett med en ny utredning med ungefär samma människor.

Vi Agne & Maria drev versamheten i egen regi i 3 år, där vi i princip tog hand om allt på Gene fornby. Det var inga 8 timmars dagar vi gjorde, det var för oss en livsstil som inte många skulle klara av, vi tillbringade nästan all vår tid med att jobba på och med Gene fornby.

Jag Agne Säterberg han med att jobba 15 år på Gene fornby, men det är fortfarande ingen från varken kommunen eller stiftelsen Gene fornby som nämt ordet tack.

Tänk om någon i stiftelsen Gene fornby skulle vara så smart någon gång att ta tillvara dom mäniskor som vill något, eldsjälar som brinner för sitt arbete och ser möjligheterna med Gene fornby i stället för att lyssna på alla dessa experter som tror dom vet. Det kan förklara varför man nu är tillbaka på ruta ett igen med nya utredningar.

Vi Agne & Maria har fortfarande en drivkraft som få människor har, vi lägger nu all den energin på vår egen anläggning Lappudden, där vi fortsätter vårt energiska arbete med att göra andra människor glada och lyckliga.

Vi kommer alltid att bära med oss dom minnen som vi fått på Gene fornby, i våra själar finns fortfarande Harald & Isgerd men i dag i en annan skepnad.