Efter det att utredningen om Gene fornby utropats som klar blev det plötsligt väldigt tyst igen kring Gene. Var tog engagemanget vägen från alla utredare, alla förstå-sig-påare och yrvakna, nyvakna medlemmar i styrelsen? Ja tyvärr kan man inte kalla det för annat. Minnet av Gene fornby är för mig å ena sidan minnet av en fantastisk plats med oförglömliga minnen av möten i pedagogikens och arkeologins tecken, hejdundrande gästabud där jag och Agne i princip gått upp i våra roller och fullständigt levt oss in i järnåldern till gästernas fulla förtjusning, stunder av skratt och skapande i alla de bygdespel och rollspel vi tillsammans satt upp under årens lopp, men också lugna, magiska stunder vid elden medan man skådat de små Ratatoskerna som sprungit upp och ner för Genes vackra tallar. Å andra sidan är Gene för mig minnet av en arbetsplats i skräckens tecken, en plats där man arbetar till man nästan faller ihop av trötthet, händer, fötter och rygg värker av endera ett 17-timmarspass med en grupp, sträng kyla mitt i vintern när man måste springa med mat mellan Järnkrogen och långhuset eller bara helt sönderslitna näbbkängor.

Med detta vill jag säga att det är patetiskt, komiskt, tragiskt, löjeväckande, you name it, att det nu har gjorts en utredning som egentligen inte kan betyda någonting eftersom man åter står på ruta 1 igen efter alla de 20 år som Gene fornby existerat. Inget är nytt under solen. Svaret på många av de frågeställnignar som framkommit om Genes framtid har antingen aldrig funnits eller funnits i många år, åtminstone sedan 2002 då planer för ny entré vid Järnkrogen, ny parkering, väg till Nyänget mm arbetades fram. På den tiden var vi i personalen delaktiga och vi uppskattades för det arbete vi gjorde. Den tiden blev emellertid kort. Jag kan inte minnas och vågar påstå att inte en enda styrelsemedlem besökt Gene fornby en enda gång de senaste 5 åren. Men nu, när Agne och jag hållit fornbyn levande ett tag åt styrelsen och nu är borta från Gene och det luktar utredningar och med det prestige, vågar en del gamla styrelsemedlemmar sig fram ur sina gryt och letar rätt på det de trodde var ett gott byte. Tyvärr tycks det gamla bytet ha surnat något, det smakade inte så gott som man hoppats på. Eller?

Kärnan i det hela är att 1: styrelsen eller någon annan instans aldrig fattat vad en eldsjäl är, betald eller obetald. Jag tror Gene skulle se helt annorlunda ut om man nån gång tagit tillvara dem som vill(e) något med Gene, intresserat sig kontinuerligt för Gene och fört en kontinuerlig dialog. Det kanske går att jämföra med folk som missar sina barns uppväxt för att de är missbrukare eller ställer sig själva i första rummet. Fel nr 2 är att styrelsen fullständigt och på ett klantigt sätt, avsiktligt eller oavsiktligt, missat Gene och både dess utveckling och nedgång (underhållet) åtminstone på det här sidan årtusendet. Men det är inte för sent att bättra sig, och den dagen det verkligen BLIR en ny entré, nytt tak på långhuset mm mm då tänker jag åter slå mig ner vid elden på Genegården- och titta på mina små Ratatosker.