Året var 2004. Vi hade lämnat Gene fornby för att resa till Grönland och träffa våra kollegor i EU- projektet ”Destination Viking Sagalands” och landade i den lilla byn Narsarsuaq på Grönlands sydspets. Till vår stora förvåning fanns förutom landningsbanan bara en turistbyrå, ett café, ett litet museum om Grönlands historia, ett vandrarhem, ett flott hotell samt en liten hamn. Blomsterprakten på de gröna bergen runtomkring var hänförande, och på andra sidan den grönglittrande fjorden låg ett av Grönlands mest kända men helt oansenliga turistmål – den rekonstruerade vikingabosättningen ”Brattalid” där Erik den Röde slog sig ner med sin familj omkring år 980. Vi styrde kosan ner till bryggan för att ta fiskebåten över till andra sidan men blev överraskade av en stor grupp japaner som snabbt intog den lilla båten före oss. Vi fick vänta eftersom den förbeställda gruppen var viktigare. Besvikna blev vi kvar på bryggan medan fiskebåten tuffade iväg. Eu-projektet publicerade sedan en bok om vårt gemensamma, förhistoriska kulturarv som såldes i projektets länder. På Gene fornby blev exemplaren istället liggandes i en fuktig källare. Varför?

Gene fornby har under årens lopp förfallit trots att gårdsfolket påtalat behovet av underhåll, och det var få gånger stiftelsens styrelsemedlemmar ens satte sin fot i Gene fornby . Intresset för aktiviteterna i byn var närmast obefintligt med några få undantag, bl.a. då Järnkrogen byggdes . Verksamheten bars upp av eldsjälar som var ansiktet utåt mot besökarna och ibland arbetade dygnet runt utan att ens få ett tack. En i raden av ordföranden kallade Gene fornby för en” guldgruva”. Om han någonsin satte sin fot på Gene fornby gav guldruschen ingen utdelning- han lämnade inte ens en spade efter sig. Kanske skrämdes han iväg av en elak vittra förklädd till guldgubbe? När Örnsköldsviks museum tog över verksamheten efter hövdingafamiljen för ett par år sedan var guldåldern för fornbyn definitivt borta- antingen var skattkistan en myt eller så rövades den till museet. Verksamheten tynade i alla fall bort och hussvampen stortrivdes i guldets ställe.

I artikeln den 26 januari 2011 nämner turistchefen ”ekonomisk lönsamhet”. Ska vårt kulturarv förvandlas till ett vinstdrivande företag? Det kan fungera på platser som har en lång och diger erfarenhet av besöksnäring, men tyvärr inte här. Turistchefen bör nog börja med att se över basutbudet inom besöksnäringen i kommunen och ge det lilla men unika vi har en chans, med hjälp av kommunala bidrag. Alla gillar ju faktiskt inte hockey eller har råd med en dyr segelbåt . Det är kommunalt selektivt tänkande. Var ska våra tusentals skolbarn i länet, som genom åren kommit på skolprogram till Gene fornby, få sin praktiska historielektion om fornbyn plöjs ner? Och var ska våra storföretag som Sekab, där kommunen lätthändigt skyfflar in miljoner, visa upp för sina utländska gäster? Åtskilliga representationsmiddagar i form av forntida gästabud har gett fantastisk PR för Örnsköldsvik- men det är kanske ingenting värt för kommunen? Vi har ju Foppa, Modo och en underbar skärgård, vad mer behövs? Hundratals miljoner skattekronor har plöjts ner i Gene fornby under åren, men det är visst glömt. Är det detta som kallas hållbar, långsiktig besöksnäring?

Nästan sju år senare är jag faktiskt glad över att vi blev akterseglade på väg till vikingen Erik den Rödes Brattalid, den första skandinaviska bosättningen på Grönland. Det visar nämligen på en unik egenskap hos ”Destination South Greenland”- nämligen kunskapen att locka stora utländska grupper av turister till små, avlägsna turistmål. Hur är det möjligt i väglöst land på Grönland men inte hos oss? För att Grönland har en VILJA att lyfta fram och turistifiera ett stycke unikt kulturarv och att de är stolta och medvetna över det. De har förstått konsten att ta tillvara och marknadsföra det arv som slumpmässigt tilldelats dem av historien. Denna egenskap saknar Örnsköldsvik. Om stiftelsen under årens lopp hade haft viljan att ta tillvara på idéer och eldsjälar på Gene fornby, vår kommuns första bofasta bosättning, och om kommunen nu varit stolt över sitt unika kulturarv, då hade kanske Gene fornby fått leva vidare och utvecklats till ett historiskt unikt besöksmål i norra Sverige. Förutom vett och sans krävs för detta dock en vilja att bevara den egna, unika historien.

Husfrun