Information från kommunstyrelsen 8 maj 2012

Tar över Gene fornby

Kommunstyrelsen föreslår att kommunen tar över byggnaderna inom området för Gene fornby från stiftelsen Gene fornby för den symboliska summan 100 kronor. Avsikten är att kommunen ska träffa ett drift- och skötselavtal för området och byggnaderna med förslagsvis föreningslivet, socialt företag eller någon annan aktör som kan bidra till områdets utveckling. Kommunstyrelsen anser också att motionerna från Carl Thunberg (MP) och Jarl Strömbäck (SPI), som båda rör fornbyns framtid, som besvarade i och med beslutet om övertagande.